Witamy na stronie Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu

DOAOToruń

Grażyna Godlewska
Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu

„Byłem dzieckiem nienarodzonym i przyjęliście mnie, pozwoliliście Mi się urodzić. Byłem dzieckiem opuszczonym i staliście się dla Mnie Rodziną Byłem dzieckiem osieroconym, a adoptowaliście Mnie wychowując jak Wasze dziecię” Św. Jan Paweł II, List do Rodzin 1994 r.

Zapraszamy


- małżeństwa pragnące podjąć się rodzicielstwa adopcyjnego

- rodziny adopcyjne i naturalne potrzebujące pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- kobiety i dziewczęta w ciąży potrzebujące wsparcia

- osoby gotowe do współpracy