Adopcja serca

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Św. Jan Paweł II

Adopcja Serca – projekt Fundacji Serce do Serca, obejmujący podopiecznych Father Bash Foundation

Adopcja Serca, to forma pomocy skierowana do osób, które chcą i mogą sobie pozwolić finansowo, na wspieranie konkretnego dziecka. Oprócz wspierania modlitewnego, obejmującego dane dziecko, osoba, rodzina czy też wspólnota wpłaca co miesiąc, nie mniej niż 100zł na konto Fundacji:

PKO BP SA Oddział Wrocław 30 1020 5226 0000 6202 0395 0250

Raz w miesiącu wysyłane są pieniądze dla dzieci objętych tą formą opieki wraz z listą podopiecznych i darczyńców. Pracownicy Father Bash Foundation – opiekunowie dzieci, przeznaczają te pieniądze na ich potrzeby: wyżywienie, odzież, naukę (w przypadku dzieci szkolnych) i na inne środki utrzymania. Istnieje możliwość kontaktu listowego z dziećmi starszymi, za pośrednictwem naszej Fundacji.

Adopcja jest bezterminowa, jeżeli z różnych względów nie będzie możliwa kontynuacja tej formy pomocy, to po otrzymaniu takiej informacji, przydzielamy dziecko nowym opiekunom.

Osoby, które zaakceptują powyższe warunki adopcji i chcą przystąpić do tego projektu, proszone są o wysłanie mailem następujących informacji: imię i nazwisko, adres pocztowy, mail oraz numer telefonu. Po otrzymaniu tych danych, wypisujemy Deklarację (zobacz wzór deklaracji) w 2 egzemplarzach i wraz z warunkami adopcji, wysyłamy Państwu pocztą. Po otrzymaniu korespondencji prosimy o odesłanie podpisanego 1 egzemplarza Deklaracji na adres pocztowy Fundacji Serce do Serca:

ul. Niemczańska 27
50-561 Wrocław

Link do strony www: Fundacja Serce do Serca

Małeccy
Diecezja Toruńska

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Skip to content