Szkolena

Wszystkich rodziców, którzy zaadoptowali dziecko serdecznie zapraszamy na specjalnie

przygotowane dla nich szkolenia. Odbędą się one w następujących terminach i będą

dotyczyły niżej wymienionych tematów:22.09.2020 r. – Przywiązanie – lękowe formy więzi – p. Katarzyna Kałamajska-Liszcz

06.10.2020 r. – Sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie – ks.dr Sławomir Tykarski

15.10.2020 r. – Przywiązanie – więź bazalna rodziców - p. Katarzyna Kałamajska-Liszcz

18.11.2020 r. – Budowanie relacji małżeńskich – ks.dr Sławomir Tykarski

01.12.2020 r. – Przywiązanie – terapia -  p. Katarzyna Kałamajska-Liszcz


Spotkania odbędą się w siedzibie lub zdalnie Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy pl.  bł.ks. S. Frelichowskiego w godzinach 16.00 – 19.00

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 665929192