Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach postadopcyjnych.

Spotkania odbędą się w siedzibie Ośrodka w godzinach 16.00 – 19.00

06.04.2022 r. Temat „Siedem zasad wychowania dziecka po traumie wczesnodziecięcej”,
20.04.2022 r. Temat: „Trudne zachowania dziecięce”
11.05.2022 r. Temat: „Jak sobie radzić z emocjami w relacji rodzic-dziecko”

Prowadzący: Pani Katarzyna Kałamajska-Liszcz 

Katarzyna Kałamajska-Liszcz – matka adopcyjna i zastępcza czworga dzieci, żona i współpracownica psychiatry dr n. med. Krzysztofa Liszcza, zmarłego w 2018 roku zasłużonego propagatora wiedzy na temat wspierania w rozwoju dzieci z FASD. W poszukiwaniu wsparcia dla przyjętych dzieci ukończyła szkolenie dla rodziców „Humań Developmentalist Course” w The Institutes for the Achievement of Human Potential w Filadelfii (USA), podyplomowe studia „Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz „Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej” organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wraz z mężem nagrodzona: Orderem „Ecce Homo” (1998), Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych odznaczona Złotym Krzyżem zasługi RP, członkini Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”. Od wielu lat propaguje wiedzę na temat funkcjonowania i wspierania w rozwoju dzieci dotkniętych syndromem FAS – za działania na tym polu wyróżniona przez Ministra Zdrowia odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Jest współautorką publikacji na temat FASD: Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz (2009): Biorę odpowiedzialność. Program profilaktycznoedukacyjny. Wydawnictwo Parpamedia oraz Teresa Jadczak-Szumiło,

Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz (2018): Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji. Wyd. PARPA


Skip to content