Relacja z udziału Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu w konferencji naukowej „Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Więzi, które dają moc – relacje, które dają siłę.”
9 listopada 2022 r.

Wspomnienia o śp. doktorze Krzysztofie Liszczu pracowników Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu oraz rodzin adopcyjnych przedstawiła podczas konferencji p. Grażyna Godlewska – Dyrektor DOAO w Toruniu.

Promocja Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu

Zainteresowanie stoiskiem DOAO w Toruniu było duże. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami sprzed lat gdy Oni adoptowali dzieci. Prezentowaliśmy literaturę, grę edukacyjną, bajki, których autorami są rodzice adopcyjni, materiały promocyjne. Udzielaliśmy odpowiedzi na liczne pytania gości.

(od lewej) Pani Grażyna Godlewska Dyrektor DOAO w Toruniu z Panią Katarzyną Kałamajską-Liszcz – Prezesem Fundacji Doktora Liszcza oraz dr Teresą Jadczak-Szumiło – psychoterapeutą z Centrum Psychologicznego ITEM z Żywca.

Skip to content