Ad Bonum Hominis (dla dobra  człowieka) – wyróżnienie dla Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu

Dnia 7 czerwca 2022 r. odbywały się obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tym roku w szczególny sposób zwrócono uwagę na wartość, jaką jest rodzina. Wśród zaproszonych gości znalazł się także dyrektor  Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny Ignacio Socias, w obecności którego przedstawiciele kujawsko-pomorskich instytucji działających na rzecz rodzin, m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i ośrodków adopcyjnych, odebrali od gospodarza województwa Marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej specjalne wyróżnienia Ad Bonum Hominis, przyznane w tym roku po raz pierwszy. Wśród wyróżnionych placówek znalazł się Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu. Dyplom dla DOAO w Toruniu odebrała Dyrektor Grażyna Godlewska.

Artykuł na stronie Diecezji Toruńskiej: kliknij

Artykuł na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego: kliknij


Skip to content