Wielkanoc2021

„ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie na wieki”
(J 11,25-26)

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy miłości,
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr
oraz zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie
wiarę i nadzieję na lepsze jutro,
niech daje nam moc do przezwyciężenia
wszelkich trudności.

Grażyna Godlewska
ks. Sławomir Tykarski
oraz Współpracownicy
Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w Toruniu

Wielkanoc 2021 r.


Skip to content