Alkohol a ciąża.

Alkohol a ciąża. lek. med. Krzysztof Liszcz   Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci  – matek pijących alkohol w ciąży. 1. Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS ( Fetal Alcohol Syndrome ), jest zespołem chorobowym powstającym w wyniku teratogennego działania  alkoholu etylowego na rozwijający się płód.W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD – 10 oznaczony symbolem …

Alkohol a ciąża. Czytaj dalej